TÁJÉKOZTATÓ a TWC2011 előkészítéséről (2010. szeptember)
2010-09-17 16:00:00
A Konferencia előkészítése folyamatosan halad, az Elnökség kiemelt figyelemmel kíséri és szervezi a rendező céggel, a Forum tagjaival, a lehetséges magyar közreműködőkkel, érdeklődőkkel, illetve az érdekelt hatóságokkal a kapcsolattartást, a feladatok számbavételét és a megvalósítást. A Konferencia kiemelt fontosságú feladat a TFHE tevékenységi körében, de a Forum sikeres hozzájárulásához a tagság segítsége, aktív közreműködése is szükséges.

 
Az utóbbi időben a következő fontosabb lépések történtek:

 

  • Megkezdődött a TWC2011 népszerűsítése, aminek során tájékoztattuk a tagságot és szakmai partnereinket a rendezvényről. Ennek keretében megkezdtük a Konferencia plakátjának kiosztását, hogy minél szélesebb körben ismertté tegyük a rendezvényt.
  • A sikeres lebonyolításhoz a résztvevőkön, kiállítókon kívül az államigazgatási szervezetek támogatására is szükség van, ezért tájékoztató anyagot készítettünk ezen szervezetek részére és személyes megkereséssel is igyekszünk elősegíteni a Konferencia támogatását.
  • A Konferenciával együtt megrendezendő Kiállítás jó lehetőséget nyújt a TETRA rendszerhez kapcsolódó magyar fejlesztő, közreműködő cégek bemutatkozására is. Mivel ezek a kis és közepes vállalkozások önállóan általában nem tudják megoldani saját stand létesítését, ezért a TFHE keresi a lehetőségeket ennek megoldására. Tárgyalásokat folytatunk a rendező IIR-rel olyan – TFHE égisze alatt kialakítandó – megjelenési formára vonatkozóan, mely lehetővé teszi ennek megkönnyítését.
  • A TFHE tagok részvételének anyagi támogatását az Egyesület pályázatok útján tervezi megvalósítani. Ennek lebonyolítására az Elnökség ajánlatot kért ilyen tevékenységet folytató szervezetektől.
  • A minél eredményesebb közreműködés érdekében marketing és kommunikációs stratégiát kell kialakítani (információs és reklám tevékenység, kapcsolatok, támogatók felkutatása, szakmai partnerek bevonása, járulékos tevékenységek és előnyök feltárása, stb.). Ehhez megfelelő szakmai közreműködő cég bevonását készítjük elő.
  • A TETRA Association Board 2010. okt. 11. – 12.-én Budapesten ülésezik. A Board ülésre az Elnökség tájékoztató anyagot készít az eddigi előkészítő munkáról és javaslatot ad a további közös feladatokra vonatkozóan.

 

Visszalépés az előző oldalra