Elnökség

 
Csizmadia Attila
Elnök
Mr. Csizmadia holds an engineering degree in telecommunications.From 1968 to 1983, he worked at the Budapest Telephone Directorate as an engineer, then held various management positions.In 1983, he became a senior staff member at the General Directorate of Hungarian Post.From 1986 to 1990, he was a senior staff member and Head of Telecommunications Department at the National Planning Office.From 1990, he worked as Head of Department and chief counsellor in the Ministry of Finance.He also took part in work of various inter-departmental committees and consulting bodies dealing with IT and communications issues.
 

 
Vlaszaty Gábor
Főtitkár
Vlaszaty Gábor főiskolai-műszaki egyetemi végzettséggel angol, német nyelvvizsgával a távközlés különböző területein tevékenykedett több évtizeden keresztül. A frekvenciagazdálkodás, rádiótelefon rendszerek beruházása, fejlesztése, üzemeltetése tekinthető szakterületének. Erőssége a rendszerszemlélet és a szervezés technika. Különböző középvezetői munkakört töltött be, majd a Westel Kft. managere, műszaki igazgatója ill. a TETRA Rt. első műszaki igazgatója volt. Jelenleg távközlési szakértő ill. a TETRA Forum főtitkára. A KGST, a CCIR, az ITU szervezeteiben képviselte a Magyar Posta ill. a Westel távközlési érdekeit. Éveken keresztül vendégelőadója volt több oktatási intézménynek.

Több kitüntetés birtokosa. Magánéletében két fiú apja, két unokája van, tenisz és bridge játékos, borszakértő.
 
Dr Valter Ferenc
Tiszteletbeli Elnök
Dr Valter Ferenc okl. villamosmérnök (BME, 1958), villamosmérnöki-szervezői szakmérnök (BME, 1980), egyetemi doktor (BME, 1982- rendszerelemzés és operációkutatás szaktudományból).

Szakmai pálya: 1958-1990 között a Magyar Posta területén belül különböző távközlési területeken és beosztásokban dolgozott, az utolsó évtizedben távközlési vezérigazgató/elnök helyettesként. 1990-ben a megalakuláskor a MATÁV vezérigazgatója, 1991-től a Westel Rádiótelefon Kft. stratégiai igazgatója, 1996-98 között a MATÁV stratégiai ágazatában a mobil terület vezetője, ezt követően független távközlési szakértő.
 

 
Draskóczi József
Elnökhelyettes
Draskóczi József híradástechnikai mérnök, okleveles rendészeti-védelmi vezető.
1987-től kezdte a pályafutását a Határőrségnél, RH és URH rádióállomások üzemeltetésének irányítójaként. 1991-től 1994-ig a Határőrség Központi Híradástechnikai Műhelyét vezette. 1999-ig főmérnökként, majd 2007-ig informatikai osztályvezetőként dolgozott a Határőrség Országos Parancsnokságán. 2008-tól az Országos Rendőr-főkapitányság rádiótechnikai fejlesztésért és üzemeltetésért felelős osztályának a vezetője. 2013-tól részt vesz az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, Rendészeti VPN gazda szervezet irányításában. Elkötelezettje a készenléti szervezetek felhasználói által támasztott követelmények érvényre juttatásának, az európai TETRA hálózatok és a Kritikus Kommunikációs Infrastruktúrák tekintetében.
 

 
Fáy András László
Elnökhelyettes

 

 
Jókai Oszkár
Elnökhelyettes
MBA, okleveles villamos mérnök, tűzvédelmi mérnök.

Tizenhat éves tűzoltó pályafutása alatt ismerkedik meg a különböző készenléti szervezetek működését támogató korszerű digitális távközlési és informatikai rendszerekkel. Mint az ügyelet vezetője, szakmai felelőse a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság számítógéppel támogatott bevetés-irányítási rendszer megvalósításának. Irányításával közreműködik a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság az első budapesti TETRA kísérletben, mely egyben a világ első interoperabilitási tesztje is. Közreműködik a "112"-es egységes segélyhívó rendszer logikai rendszertervének megalkotásában.

2000-ben az Antenna Hungária Rt.-hez kerül, egy év múlva a TETRA projekt vezetője. Az Antenna Hungária csoport, és személy szerint Jókai Oszkár is elkötelezettje a hazai digitális készenléti rádió rendszer megvalósításának. (Az Antenna Hungária minden magyarországi TETRA kísérletben részt vett) Minden lehetőséget megragad, hogy a felhasználóknak minél jobban megismertethesse e korszerű technikát, illetve a kapcsolódó különböző applikációkat. Több kísérleti rendszer szülőatyja, konferenciák szervezője, előadója. Fő célkitűzése, hogy a felhasználók igényeinek megfelelő rádiórendszer épülhessen ki Magyarországon. A korábbi munkahelye, a Siemens Zrt. és a jelenleg általa vezetett MLR Tech Kft. is elkötelezettje, illetve aktív résztvevője a MoLaRi (Magyarországi Monitoring és Lakossági Riasztórendszer) rendszer TETRA/EDR kommunikációra történő átállásának.

Jelenleg az MLR Tech Kft. ügyvezetője.
 

 
Tóth Csaba
Elnökhelyettes
Tóth Csaba katonai híradástechnikai mérnök, pályafutását a BJKMF főiskola után (1991) a Magyar Honvédség Rádióelektronikai Zavarózászlóaljánál kezdte, fő szakterülete a rádiótechnikai zavarás majd átszervezés miatt a rádiófelderítés és zavarás. 1996-tól áthelyezésre került az ORFK Híradástechnikai Szolgálathoz ahol a rendőrség vezetékes- és vezetéknélküli híradás üzemviteléhez kapcsolódó feladatokat látta el, itt kapcsolódott be a magyarországi TETRA rendszer pilotrendszerébe, később a BM Távközlési Szolgálat informatikai alosztályvezetője. A magyarországi TETRA hálózat kiépítésétől kezdve koordinálja a készenléti szervezetek igényeit, műszaki hátteret biztosít a felhasználók részére. A KEKKH Rádiótávközlési Osztály vezetőjeként az EDR hálózat Központi VPN menedzser szervezet feladait biztosítja. Számos konferencián tartott előadást.
 
 

 Visszalépés az előző oldalra