InnoTrend hírlevél 2013/13.
2013-06-26 20:00:00
Aktuális hírek, események.

A 16 legfontosabb dolog, amit tudnod kell a startupokról

A Nemzeti Innovációs Hivatal gondozásában megjelent „A 16 legfontosabb dolog, amit tudnod kell a startupokról" című kiadvány, melynek szerzője Turcsán Tamás Péter, a startup világ egyik kulcsszereplője. Írását haszonnal forgathatja bárki, aki startup alapításán gondolkodik, vállalkozás beindításának nehézségeivel küzd, vagy csak szeretné megismerni ezt a dinamikus és kreatív világot, melynek egyre nagyobb a szerepe mind világgazdasági, mind hazai szinten.
 
KFI tükör 3. - A KFI területi jellegzetességei Magyarországon

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Tükör sorozatának harmadik része, mely a hazai régiók és megyék gazdasági, K+F-releváns, innovációs és ágazati jellemzőit vizsgálja, felméri a régiók innovációs potenciáljának széles aspektusát. A jelentésben több olyan lényeges jelenség került feltárásra, amelyek túlmutatnak a főváros és a vidék, valamint a keleti és a nyugati régiók közötti (KFI-ben is megmutatkozó) fejlettségbeli különbségek leírásán.
 
KFI tükör 2. - Nők a KFI területén

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Tükör sorozatának második része, mely a nők és a női esélyegyenlőség helyzetét vizsgálja a KFI területén. Az elemzésben a vertikális és horizontális szegregáció jelenségeire koncentrálva elemeztük a nők helyzetét a felsőoktatásban való részvétel, a pályaorientáció és a tudományos előmenetel, valamint kutatási forrásokhoz való hozzáférés szempontjából.
 
Francia-Magyar Kormányközi Tudományos és Technológiai (TéT) Vegyes Bizottsági Ülés

2013. június 17-én sor került, a francia Curie Intézet együttműködésével, a huszadik francia-magyar kormányközi Tudományos és Technológiai (TéT) Vegyes Bizottság ülésére Párizsban. A magyar küldöttséget Dr. Kovács Ildikó, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) Külkapcsolati Főosztályának vezetője és Fodor Zoltán, a NIH Külkapcsolati Főosztályának vezető tanácsosa, valamint Szántó Szilvia a párizsi magyar nagykövetség TéT attaséja képviselte.
 
Fókuszban a biotechnológiai fejlesztések – BRIDGE információs nap a Nemzeti Innovációs Hivatal szervezésében

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2013. július 4-én információs napot szervez a BRIDGE - biotechnológiai köz- és a magánszféra közötti partnerség (PPP) kezdeményezés bemutatására. A „BRIDGE” (Biobased and Renewables Industries for Development and Growth in Europe) kezdeményezés az innovatív biotechnológia alapú, megújuló erőforrásokra épülő és a hulladékot felhasználó technológiák segítségével kíván hozzájárulni az európai gazdasági növekedéshez és a társadalmi problémák megoldásához.
 
FP7 Emberek - Marie Curie egyéni ösztöndíjak konzultáció - 2013. július 3.

Az EU 7. Keretprogram Marie Curie egyéni ösztöndíjak témában a Nemzeti Innovációs Hivatal konzultációt szervez azon pályázók részére, akik 2013. augusztus 14-i határidővel szeretnék benyújtani IEF, IOF vagy IIF pályázatukat.
 
Dr. Cséfalvay Zoltán hivatalos látogatása Párizsban

Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára 2013. június 5-én tárgyalásokat folytatott Párizsban. A látogatás célja az innovációs- és kutatás-fejlesztési politika területén való tapasztalatcsere, a magyar kormányzati erőfeszítések, elérhető támogatások ismertetése, a potenciális befektetők, együttműködő partnerek figyelmének felkeltése volt, emellett hangsúlyt kapott a közösségi K+F politika területén való együttműködés, közös érdekek beazonosítása. Szántó Szilvia, párizsi TéT attasé cikke.
 
Női Innovátorok Európai Díja 2014

Az Európai Bizottság második alakalommal hirdette meg a Női Innovátorok Európai Díját. A díjat az a három olyan női vállalkozó kaphatja meg, aki kiemelkedő innovatív ötleteit piacra vitte. Az első díjazott 100 000 €, a második 50 000 €, a harmadik 25 000 € pénzjutalomban részesül.
 
Hat tudományos klaszter indul a Duna-stratégia támogatására

Az Európai Bizottság a Duna régió 14 országának kutatóival és politikai döntéshozóival együttműködésben elindította azt a hat tudományos klasztert felölelő kezdeményezést, amelynek célja a régió gazdasági fejlődésének elősegítése. A hat klaszter – azaz tudományos hálózat – középpontjában a következő területek állnak: víz, föld és talaj, bioenergia, levegő, információcsere és harmonizáció, valamint intelligens szakosodás. Murányi Béla, brüsszeli TéT attasé cikke.
 
A víz, mint természeti erőforrás fenntartható használata

A víz, mint természeti erőforrás fenntartható használata a gyorsuló klímaváltozás, a környezetszennyezés és a gazdasági krízis hármasa szorításában napjainkban minden korábbinál fontosabb kérdést jelent. A jövő érdekében elkerülhetetlen a vízhasználati magatartás-formák érdemi megváltozása, amit a technológiai oldal fejlesztésének kell kísérnie. Szántó Szilvia párizsi TéT attasé és Dr. Somogyi Norbert párizsi mezőgazdasági attasé cikke
 
A ROSZNANO számvevőszéki vizsgálata

Az Oroszországi Föderáció Számvevőszékének kollégiuma áttekintette a ROSZNANO Részvénytársaság közelmúltban elvégzett vizsgálatának eredményeit. A számvevőszéki vizsgálat a 2007-2012. közötti időszakot fogta át, célja pedig annak kiderítése volt, hogy az oroszországi nanotechnológia e vezető vállalata mennyire hatékonyan használta fel az állami költségvetésből számára juttatott pénzeszközöket, valamint, hogy ezen anyagiak felhasználása mennyire felel meg a cég alapító okiratában megjelölt alapvető célnak, vagyis a nanotechnológiai kutatási és fejlesztési eredmények üzleti hasznosításának. Erdélyi Árpád moszkvai TéT attasé cikke.
 
Környezetvédelemmel kapcsolatos hírek Franciaországból - 2013. május

Május harmadikán Arnaud Montebourg, Delphine Batho és Frédéric Cuvillier közös sajtóközleményben adta hírül, hogy nyilvánosságra hozták a megújuló tengeri energiaforrásokról készült, az április 15-én az energetikai átmenetről tartott országos egyeztetés alkalmával bemutatott jelentést, ami két tárcaközi szervezet (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable és Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies) együttműködésének köszönhetően készült el. Szántó Szilvia párizsi TéT attasé és Dr. Somogyi Norbert párizsi mezőgazdasági attasé cikke.
 
Kiadó: Nemzeti Innovációs Hivatal
Visszalépés az előző oldalra