InnoTrend hírlevél 2013/01.
2013-01-13 10:00:00
Aktuális hírek, események

Aktuális hírek, események


Korányi László

A 2014−2020 közötti Horizon 2020 keretprogramon belül az eddigi tízszeresére emelkedik a budapesti központú EITI költségvetése. Ez komoly lehetőséget jelent a magyar kutatás-fejlesztésnek, a kkv-szektornak és a nagyvállalatoknak egyaránt. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) az unió azon kevés intézményének egyike, amely Budapestet választotta székhelyéül − mondta a Napi Gazdaságnak Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese. Az EITI tevékenységének lényege, hogy tudás- és innovációs közösségeket, úgynevezett KIC-eket (Knowledge and Innovation Community) hozzon létre az unió által korábban meghatározott legfontosabb társadalmi kihívások alapján.-
FP7 news

2012. december 14-én az Európai Bizottság jóváhagyta a 7. kutatási keretprogram „grant agreement” dokumentumának módosítását. A módosítások két témát érintenek elsősorban:
1. Az EU pénzügyi szabályzatának módosításának életbe lépését 2013. január 1-jén.
2. A 7. kutatási keretprogram pénzügyi záródokumentumának (Form C) teljes elektronikus benyújtásának menetét, amely most került bevezetésre.-
EIT

Sikerrel zárult a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által szervezett „EIT Awareness Day” rendezvény. A tanácskozás résztvevőinek José Manuel Leceta, az EIT igazgatója, tájékoztatást adott az újonnan induló, tervezetten 2014-ben és 2018-ban létrejövő három-három új tervezett társulásról (KIC), melyek az alábbi tematikára épülnek - Innováció az egészséges életmód és aktív időskor szolgálatában; Nyersanyagok; A jövő élelmiszerei; Városi mobilitás; Magas hozzáadott értéket előállító gyártás; Intelligens és biztonságos társadalmak.-
MEXT

A japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudomány és Technológiai Minisztérium (MEXT) a gazdaságélénkítő pótköltségvetési csomag részeként, a kutatás-fejlesztésben élenjáró egyetemek részére nyújtandó, jelentős költségvetési támogatásnyújtás lehetőségének végső vizsgálatát végzi. A 120 milliárd jen keretösszeg felhasználásával a kutatási eredmények mielőbbi (öt éven belüli), társadalmi szintű felhasználását kívánják elősegíteni.
Erdős Attila tokiói TéT attasé cikke.-
Ministere des Affaires Etrangeres et Europeennes France

A holland-francia együttműködési tanács szervezésében 10. alkalommal került sor az Erasme-Descartes konferenciára, melynek témájául a mezőgazdasági kutatás és az élelmezési problémák megoldási lehetőségeinek összefüggéseit választották. A közös, elsősorban fiatal kutatók által végzett kutatómunka bemutatása mellett számos érdekes, elsősorban nem kimondottan tudományos, sokkal inkább gondolatébresztő előadásra is sor került holland és francia előadók részvételével.
Dr. Somogyi Norbert párizsi mezőgazdasági és TéT attasé cikke.-
Orosz Tudományos Akadémia

Az OTA Szibériai Tagozata tavaly év végén ünnepelte alapításának 55. évfordulóját. Az évfordulóról a tudományos testület ünnepi ülése emlékezett meg, ahol a tagozat vezetői az orosz értelmezés szerinti „tudásháromszög” (komplex kutatások-integráció az oktatással-ipari kapcsolatok) mentén értékelték az elmúlt éveket és jelölték ki a további feladatokat. A Szibériai Tagozat kilenc tudományos központjában és négy „akadémiai városában” közel 30 ezren dolgoznak, köztük 154 akadémikus és 1853 akadémiai doktor.
Dr. Erdélyi Árpád moszkvai TéT attasé cikke.-
Ministére de l'Agriculture

2012. december 12-én Párizsban, a Gazdasági Minisztérium konferenciaközpontjában került sor az „a zöld gazdaság a gazdasági növekedés szolgálatában” című konferenciára. Az élelmezési, mezőgazdasági és vidéki területek kérdéseiben illetékes tanács (Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux, CGAAER) szervezésében megrendezett eseményen a biomassza ipari felhasználását, az ehhez kapcsolódó innovációs tevékenységet és a piaci lehetőségeket tekintették át az előadók és a résztvevők.
Dr. Somogyi Norbert párizsi mezőgazdasági és TéT attasé cikke.-
Azernajdzsán Nemzeti Tudományos Akadémia

Dr. Erdélyi Árpád, hazánk moszkvai nagykövetségének TéT attaséja november 22-23-án Bakuban a kétoldalú tudományos, technológiai és innovációs együttműködés lehetőségeiről folytatott megbeszélést az Azerbajdzsán Nemzeti Tudományos Akadémia Kibernetikai Intézetében, Tudományos Innovációs Központjában, valamint az akadémia Nemzetközi Főosztályán.
Dr. Erdélyi Árpád moszkvai TéT attasé cikke.-
Üzemanyag-tartály hidrogénhez

December 6-án került sor az INNOV’ECO konferencia-sorozatának újabb állomására, ezúttal a hidrogén szerepét járták körül a résztvevők (Le défi de l’Hydrogène – H2 in the future of energy). Az eseménynek külön aktualitást adott, hogy Franciaországban megkezdődött az energetikai átmenetről szóló társadalmi vita, azaz annak tervezése, milyen energiahordozók és milyen arányban biztosítsák a jövőben az ország energia igényét.
Dr. Somogyi Norbert párizsi mezőgazdasági és TéT attasé cikke.


logo
Kiadó: Nemzeti Innovációs Hivatal
Főszerkesztő: Führer ZsuzsannaSzerkesztőség: Nemzeti Innovációs Hivatal
                         1061 Bp., Andrássy út 12.
                         Tel: (06 1) 484 2500
                         Fax: (06 1) 318 7998
                         E-mail: hirlevel@nih.gov.hu

© 2004-2012 Nemzeti Innovációs Hivatal
A hírlevél tartalmának reprodukálását, a forrás megjelölésével, engedélyezi a Nemzeti Innovációs Hivatal.
Visszalépés az előző oldalra