European Defence Agency - EDA
2011-11-22 16:00:00
A Tanács, a 2004/551/KKBP határozatával hozta létre az Európai Védelmi Ügynökséget.
(Forrás: European Defence Agency)Az EDA létrehozásának célja, hogy támogassa az EU védelmi képességeinek a válságkezelés területén történő fejlesztését, valamint az európai biztonság- és védelempolitika fenntartására irányuló tanácsi és tagállami erőfeszítéseket. Az Európai Unióról szóló szerződésnek a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításainak figyelembevétele érdekében, a 2004/551/KKBP együttes fellépést hatályon kívül kellett helyezni, és annak helyébe lépett az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról szóló 2011/411/KKBP (2011. július 12.) Tanácsi határozat.

A Brüsszeli székhelyű EDA küldetése: a Tanács és az EU tagállamok erőfeszítéseinek támogatása annak érdekében, hogy Európa védelmi képessége fejlődjön a közös biztonsági és védelmi politikának megfelelően. Tevékenysége során az EDA, a jövő katonai igényeinek különböző és gyakorta innovatív kielégítésén munkálkodik. Ebbe a körbe tartozik az EDA rádióspektrum politikájának és használatának monitorozása és fejlesztése, figyelembe véve a jövő technikai eszközeit. A frekvenciagazdálkodás területén együttműködik az Európai Tanáccsal, a CEPT-el és részt vesz a WRC (World Radiocommunication Conference) munkájában.

Az EDA tevékenységéről bővebben lásd a Kapcsolódó weboldalt.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra