Útmutató a szélessávú beruházáshoz
2012-05-05 16:00:00
Egy tájékoztató és összefoglaló segédlet, a Bizottság COM(2010)245 dokumentumában megfogalmazott „Az európai digitális menetrend” megvalósításához.

(Forrás: The European Broadband Portal)


„Európának vissza kell térnie a helyes kerékvágásba, majd ott is kell maradnia. Ezt a célt tűzi ki az Európa 2020. A stratégia a munkahelyteremtésről és az életszínvonal növeléséről szól: kijelöli a társadalmaink által követendő útirányt, és megmutatja, hogyan valósíthatja meg Európa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, és hogyan teremthet új munkahelyeket. … A Bizottság azt javasolja, hogy öt területen – foglalkoztatás, kutatás és innováció, éghajlatváltozás és energia, oktatás, valamint a szegénység elleni küzdelem – tűzzünk ki a törekvéseinket vezérlő és 2020-ig megvalósítandó, mérhető uniós célokat, amelyekből nemzeti célokat kell majd levezetni.” José Manuel BARROSO ezekkel a gondolatokkal vezette be az Európai Bizottság COM(2010)2020 Közleményét, az „Európa 2020, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”-t.

A dokumentumban megfogalmazott kiemelt célkitűzések:

  • A foglalkoztatás szintjének a jelenlegi 69 %-ról legalább 75 %-ra növelése a 20–64 évesek körében.

  • A K+F beruházások mértékének a GDP 3 %-ára történő emelését kitűző cél megvalósítása, elsősorban a magánszektor K+F beruházásaira érvényes feltételek javításával; az innováció mérésére alkalmas új mutató kidolgozása.

  • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 20 %-os csökkentése az 1990-es szinthez képest, vagy megfelelő feltételek esetén a kibocsátás 30 %-os csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának 20 %-ra történő növelése a végső energiafogyasztásban, valamint az energiahatékonyság legalább 20 %-os növelése.

  • Az iskolából kimaradók arányának a jelenlegi 15 %-ról 10 %-ra csökkentése, és a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának 31 %-ról legalább 40 %-ra növelése 2020-ig a 30–34 éves korosztály körében.

  • Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25 %-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből.

Az intelligens növekedésen belül megfogalmazott feladatok: Innováció, Oktatás és a Digitális társadalom. Az utóbbin belül: „Az Európai digitális menetrend elnevezésű kiemelt kezdeményezés célja a nagy sebességű internethálózat bővítésének felgyorsítása és az egységes digitális piac előnyeinek kamatoztatása a háztartások és a vállalkozások számára.”

Az Európai digitális menetrend az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) alkalmazásának kulcsfontosságú szerepet jelöl ki Európa 2020-ra kitűzött céljainak sikeres megvalósításában. A dokumentumban a Bizottság feltárta az előrelépés legfontosabb akadályait, melyek közül az egyik a „Hálózati beruházások hiánya. Többet kell tenni a nagyobb sebességű, vezetékes és vezeték nélküli technológiájú, mindenki számára elérhető szélessávú rendszerek bevezetéséért és elterjesztéséért, valamint azon új szupergyors, nyílt és versenyképes internetes hálózatokba való beruházások előmozdításáért, amelyek a jövő gazdaságának ütőereit fogják képezni. Intézkedéseinknek elsősorban a magánberuházások valódi ösztönzését kell szolgálniuk, miközben e magánberuházásokat gondosan mérlegelt állami beruházásoknak kell kiegészíteniük oly módon, hogy hálózataink újramonopolizálását elkerüljük, egyszersmind javuljon a frekvenciakiosztás.” Ennek tükrében a Bizottság 8. kulcsintézkedése szerint: Ajánlást kell kidolgozni a versenyképes új generációs hozzáférési hálózatokra irányuló beruházások ösztönzésére. E nagyra-törő célok elérése érdekében, valamint tudva, hogy az ICT (Information and Communication Technologies) innovatív képessége támogatja és segíti a gyökeres társadalmi változást, adta közre a Bizottság – többek között Neelie Kroes Vice-President ajánlásával – útmutatóját a szélessávú beruházásokhoz (Guide to broadband investment).

Amennyiben érdeklődsz a téma iránt, úgy a Kapcsolódó weboldalon a EU Guide on Broadband investment models dokumentum hozzáférhető.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra