Az EU többéves spektrum-politikája
2012-01-19 16:00:00
Az EU Tanács 2011. december 12-13. Brüsszeli üléséről kiadott sajtóközlemény, többek között tartalmazza, hogy a Tanács első olvasatban kialakította véleményét, az első több évet felölelő rádió spektrum politikáról hozandó határozat tervezettel kapcsolatban.
(Forrás: Europe’s Information Society)


Az Európai Parlament és a Tanács COM(2010) 471 határozata tartalmazza az első rádióspektrum-politikai program létrehozását. Ennek kapcsán „A 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21/EK keretirányelv 8a. cikkének (3) bekezdése felkéri a Bizottságot, hogy a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG) véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve terjesszen elő jogalkotási javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozására vonatkozóan, amely meghatározza a rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének és összehangolásának politikai irányvonalait és céljait.” A szakpolitikai program célja: a rádióspektrum-politikai program meghatározása, hogyan állítható 2015-ig az uniós célok szolgálatába a frekvenciahasználat, és hogyan lehet annak társadalmi, gazdasági és környezeti hozadékait optimálisan kiaknázni.

A javaslatnak tartalmaznia kell a hatékony spektrumgazdálkodás előmozdítására teendő intézkedéseket annak érdekében, hogy megfelelő rádióspektrum álljon rendelkezésre a vezeték nélküli szélessávú alkalmazások részére. A határozat leszögezi, hogy a vezeték nélküli szélessáv alapvető fontosságú az európai digitális menetrendben szereplő, mindenki számára elérhető szélessávú összeköttetés célkitűzésének 2013-ig történő eléréséhez.

A 2011. decemberi Brüsszeli ülésen, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készített határozat tervezetet (16226/11) a Tanács megvitatta, állásfoglalását kialakította, és azt továbbítja az Európai Parlamentnek, amelynek a 2012. februári plenáris ülésének napirendjén fog szerepelni a határozattervezet megvitatása.

Vajon mit tartalmaz a 16226/11 dokumentum a PPDR szempontjából? A határozattervezet bevezető összefoglalójában (32. bekezdés) az olvasható, hogy a biztonsági és a készenléti szervezetek részére, a Tagállamokban szükség van, és biztosítandó összefüggő spektrum a fejlesztésekhez és a szolgálatok szabad mozgásához Európában. Az eddigi tanulmányok szerint, 1GHz alatt további harmonizált rádió spektrumra van szüksége a PPDR-nek a mobil szélessávú igények kielégítésére, az elkövetkezendő 5-10 év távlatában.

És akkor mit tartalmaz a határozattervezet? Az 1. cikkely szerint: Ez a határozat nem foglalkozik a PPDR részére biztosítandó spektrummal. A 8. cikkely viszont kinyit egy kaput, mert a 3. bekezdésben a Bizottság feladatává teszi, hogy működjön együtt a Tagállamokkal annak érdekében, hogy a PPDR részére találjanak megfelelő harmonizált frekvencia sávot.

Konklúzió: az elkövetkezendő 5 évben nem várható harmonizált sáv kijelölése a szélessávú PPDR igények kielégítésére.

Az EU spektrum politikájával kapcsolatos részletesebb információk és dokumentumok megtalálhatók a Kapcsolódó weboldalon. Az Europa Press Room-ban pedig elemzések olvashatók a rádió spektrum politikával kapcsolatos azon dokumentumokról, melyek az EU szélessávú stratégiájának megvalósítását szolgálják (pl. IP/10/1142, MEMO/10/424, MEMO/10/425, MEMO/10/426. és MEMO/10/427).

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra