Európa a szélessávú úton
2011-12-08 16:00:00
Két Bizottsági közlemény, amely az elkövetkezendő két évtizedre irány mutat a szélessávú Európa megteremtéséhez.
(Forrás: The European Broadband Portal)


Az európai digitális menetrendet a COM(2010)245 (2010. augusztus 26.) Bizottsági közlemény tartalmazza. A digitális menetrend célja általánosságban, hogy a nagy sebességű és szupergyors Internetre és interoperabilis alkalmazásokra épülő egységes digitális piac révén, fenntartható gazdasági és szociális előnyöket teremtsen. A Bizottsági közlemény tartalmazza az előrelépés hét legfontosabb akadályát. Például: A digitális piac szétaprózódottsága, Az interoperabilitás hiánya, Hálózati beruházások hiánya, A digitális jártasság és készségek hiánya, stb. A Bizottsági közlemény részletesen elemzi az akadályokat, és azok felszámolása érdekében intézkedéseket fogalmaz meg.

A rádió spektrum használatával kapcsolatban hozandó intézkedések: „Az európai rádiófrekvencia-politikai program keretében a frekvenciahasználatra vonatkozó technikai és szabályozási feltételek koordinálása, és – amennyiben szükséges – a frekvenciasávok harmonizációja a készülékek és szolgáltatások piacán a méretgazdaságosság megteremtése érdekében, lehetővé téve a fogyasztók számára ugyanolyan készülékek használatát és ugyanolyan szolgáltatások igénybevételét az EU egész területén.” Ennek a célnak a folytatásaképpen: Egy nagyra törő európai frekvenciapolitikai programról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi határozatra vonatkozó javaslat 2010-ben, mely a hatékonyabb rádiófrekvencia-gazdálkodás és a fogyasztók és az ágazat előnyeinek maximalizálása érdekében EU-szintű koordinált stratégiai frekvenciapolitika megteremtése hivatott.

A Bizottsági közlemény a célok elérése érdekében hozandó jogalkotásokra javaslatokat tesz, a széles-sávra vonatkozóan az alábbi célkitűzéseket határozza meg:

  • Mindenki számára elérhető alapszintű szélessávú Internet-kapcsolat 2013-ig: alapszintű szélessávú lefedettség az EU teljes lakossága (100 %) számára.

  • Nagy sebességű szélessávú Internet-kapcsolat 2020-ig: legalább 30 Mbp/s sávszélességű Internet-kapcsolat az EU teljes lakossága (100 %) számára.

  • Szupergyors szélessávú Internet-kapcsolat 2020-ig: az európai háztartások 50 %- ának 100 Mbp/s-nál nagyobb sávszélességű Internet-kapcsolattal kell rendelkeznie.

A Bizottság COM(2010)472 (2010. szeptember 20.) közleménye tartalmaz javaslatot a megvalósításra; Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe. A sávszélesség iránti kereslet világszerte évente hozzávetőlegesen 50–60%-kal nő, amely részben az Internet használat módjának változásából, valamint a grafikus és audiovizuális tartalmak integrációjából adódik. Az innovatív szolgáltatások és alkalmazások használatához nagyobb szimmetriára - magasabb feltöltési sebességekre - van szükség. Ilyen szolgáltatás például a szimmetrikus feltöltési és letöltési sebességet igénylő valós idejű, felhőalapú számítástechnikai (Cloud computing) szolgáltatás, amelyek csökkenthetik a kisvállalkozások költségeit.

Jelenleg az otthoni szélessávú előfizetések elsősorban rézszálas (pl. telefon) vagy koaxiális (pl. kábeltévé) vezetéken nyújtott, illetve vezeték nélküli, például 3G mobilkommunikációs vagy helyhez kötött vezeték nélküli hozzáférések. Az EU területén körülbelül 124 millió vezetékes és 25 millió mobil szélessávú előfizetés létezik. Tipikus a legalább 2 Mbp/s letöltési és 256 Kbp/s feltöltési sebességet meghaladó hozzáférés. Az új generációs földfelszíni vezeték nélküli szolgáltatások 30 Mbp/s-t meghaladó átviteli sebességet nyújtanak, így teljesítik a szélessávú célkitűzést. Az igények növekedésével elsődleges fontosságú kérdés a harmonizált spektrumkiosztás frekvenciáinak hatékony elérhetőségét lehetővé tenni a felhasználók részére. Másodszor, ki kellene jelölni, és rendelkezésre kellene bocsátani a vezeték nélküli technológiák lefedettségéhez és megfelelő kapacitásához szükséges rádióspektrumot a 2020-ig elérendő célok teljesítése érdekében.

A szélessávú célkitűzés eléréséhez jelentős beruházásokra lesz szükség. Az ehhez szükséges összeget nehéz kiszámítani, de a közelmúlt tanulmányai szerint 38 milliárd és 58 milliárd € közötti beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy 2020-ig mindenki számára rendelkezésre álljon a 30 Mbp/s sebességű hozzáférés, valamint 181 milliárd és 268 milliárd € közötti beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a háztartások 50%-a 100 Mbp/s sávszélességű szolgáltatást vehessen igénybe.

A Kapcsolódó weboldalon az európai szélessávú terv részletei olvashatók, a Digital agenda for Europe-n belül megtalálhatók (Scoreboard majd Countries) EU tagországonként a széles-sávra és az Internet használatra vonatkozó statisztikák, az elektronikus közigazgatásra és a távközlés szabályozására vonatkozó információk.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra