EU Rádió Spektrum Politika
2011-12-10 16:00:00
Mivel a rádió spektrum egy véges természeti erőforrás, elengedhetetlen ennek a forrásnak hathatós és hatékony használatát Európai és világméretekben is összehangoltan használni.
(Forrás: EC Information Society)


Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a 2002/21/EK (2002. március 7.) irányelvben foglalta össze az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozását. Az irányelv tartalmazza, hogy az Európai Bizottság munkáját szakmai bizottság fogja támogatni. A későbbiekben ezen szempont alapján hozták létre az RSC-t (Radio Spectrum Committee), amelyik technikai hátteret biztosít az EU rádióspektrum politikájának kidolgozásához. Az RSC fő feladata olyan döntés előkészítő műszaki javaslatok kidolgozása, amelyek Európában lehetővé teszik a rádiófrekvenciás spektrum harmonizált és hatékony használatát.

Az európai rádió spektrum politika kidolgozásához az Európai Bizottság munkáját segíti egy magas szintű tanácsadó szervezet az RSPG (Radio Spectrum Policy Group) is. Az RSPG-t szintén a 2002/21/EK irányelvben foglaltak alapján alapították megbízva tanácsadói feladatokkal annak érdekében, hogy segítse a Bizottságot a rádió spektrum politika kialakításában, koordinálja a politikával kapcsolatos megközelítéseket, alkalmazható esetekben a harmonizációs feltételekre tegyen javaslatot a piaci körülmények figyelembevételével. Az RSPG munkájában részt vesznek a tagállamok szabályozó hatóságainak és szak minisztériumainak képviselői, valamint az Európai Bizottság delegáltjai. Az RSPG tevékenysége a tanácsadás keretében előremutató a technológia, a piac és a szabályozás várható változása/mozgása tekintetében.

A Kapcsolódó weboldalon részletes információk találhatók az RSC és az RSPG munkatervéről, az általuk kidolgozott és publikált dokumentumok hozzáférhetők, hozzáférhetők üléseik valamint a workshoppok és konzultációk dokumentumai, sőt a Bizottságnak a CEPT részére adott megbízásai is.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra