ECC/DEC(11)04 Határozata
2012-03-09 16:00:00
Az ECC 2011. december 9. keltezésű Határozata értelmében a 80 MHz, a 160 MHz, a 380-470 MHz valamint a 800/900 MHz sávban üzemelő digitális keskeny és szélesebb sávú PMR/PAMR/PPDR végberendezések egyedi engedély nélkül tarthatók üzemben és szabadon mozoghatnak.
(Forrás: ECC)


Tulajdonképpen milyen típusú berendezésekről, milyen típusú felhasználásról van szó? Az ECCREP025 Jelentése definiálja a PMR (Professional Mobile Radio) és a PAMR (Public Access Mobile Radio) típusú berendezéseket.

A PMR a földfelszíni mozgószolgálat része, amelyben a végberendezések szimplex, félduplex vagy duplex üzemmódban, zárt felhasználói csoport kommunikációját szolgálják ki. A PMR – a zárt felhasználói csoportok szempontjából lehet: egyszer olyan saját tulajdonú, amelyik csak a tulajdonos csoportot szolgálja (pl. egy ipartelep), másrészt lehet olyan felügyelt hálózat, amely a tulajdonosén kívül további zárt csoportok kommunikációját is lebonyolítja (pl. tulajdonos az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények is használják a PMR-t). A PMR-t alapvetően beszédátvitelre, és/vagy keskenysávú adatátvitelre használják.

A PAMR kereskedelmileg olyan nyitott hálózat, amelynek a szolgáltatásait egy üzemeltető biztosítja, bármilyen típusú felhasználói csoport csatlakozhat a PAMR-hez, és ezek a zárt csoportok általában nem kommunikálnak egymással. A PAMR hálózat kiterjedése lehet helyi, vagy akár országos is. A PAMR hálózat üzemeltetője, a hálózat szolgáltatásait, költségtérítés ellenében nyújtja.

A PPDR (Public Protection and Disaster Relief) rádiókommunikáció célját és követelményeit az ITU-R M.2033 Jelentése tartalmazza. A Jelentés két felhasználói csoportot definiál: az elsőbe, az általános védelem (Public Protection) csoportba azok az ügynökségek és szervezetek tartoznak, amelyek feladata a törvények betartatása és a rend fenntartása, az élet és vagyonvédelem, valamint a váratlan események kezelése. A második csoportba azok a katasztrófa enyhítéssel (Disaster Relief) foglalkozó szervezetek tartoznak, amelyek a társadalomra vagy közösségekre nézve veszélyes helyzeteket kezelik. Ilyenek az életet-, a vagyont/ingatlant- vagy a környezetet- veszélyeztető helyzetek, időjárás okozta szerencsétlenségek amelyek befolyásolják a természetet vagy az emberi tevékenységet, és mindezeknek rövid- vagy hosszú- távú hatása van.

Három ECC Határozat tartalmazza a PMR/PAMR/PPDR frekvenciák harmonizációjára vonatkozó követelményeket.

Az ECC/DEC(06)06 Határozat a keskenysávú digitális PMR/PAMR rendszerek részére, 25 kHz-es csatornaosztással, a következő sávokat jelölte ki: 68-87,5 MHz, 146-174 MHz, 450,1-430 MHz, 440-470 MHz.

Az ECC/DEC(04)06 Határozat, a szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek harmonizált sávját a következők szerint határozza meg: 410-430 MHz és a 450-470 MHz sávban 10 MHz duplex távolság mellett a bázis állomások felső adási frekvenciával, a 870-876/915-921 MHz sávban 45MHz-es duplex távolsággal a bázis állomások felső adási frekvenciával üzemelhetnek. A Határozat Melléklete tartalmazza a kompatibilitási követelményeket, többek között megadja a TETRA/TEDS esetén figyelembe veendő irányadó dokumentumot is.

Az ECC/DEC(08)05 Határozat, a digitális PPDR részére a 380-470 MHz sávot jelölte ki. A sávon belül mind keskenysávú mind szélesebb sávú földfelszíni mozgó szolgálati rádióhálózat létesíthető. Segélynyújtó szervezetek keskenysávú kommunikációra - 25 kHz csatornaosztással - a 380-385 / 390-395 MHz duplex sávot használhatják. A szélesebb sávú digitális PPDR rendszerek részére a Határozat konkrétabb frekvencia tartományokat nem határoz meg, azt mondja, hogy az arra alkalmas sávrészekben lehet ezeket létesíteni 25 kHz vagy nagyobb csatorna sávszélességgel. A Határozat Melléklete összefoglalja a különböző rendszerek kompatibilitási követelményét tartalmazó dokumentumokat, így a TETRA-ra vonatkozókat is.

Az ECC Határozat - ECC/DEC(11)04 - preferált alkalmazásba vételi időpontja 2012. június 30. A CEPT Igazgatásoknak lehetőleg eddig az időpontig kell szabályozó rendszerükbe beépíteni az ECC Határozatot.

Az ECC/DEC(11)04 Határozat letölthető a CEPT honlapjáról.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra