Cognitive Radio
2012-03-13 16:00:00
A Cognitive Radio-t (CR) talán figyelő vagy észlelő rádiónak nevezhetnénk magyarul.
(Forrás: CEPT)


Manapság a CR, az egyik legtöbbet foglalkoztató kérdése a spektrumgazdálkodásnak, mert a spektrum véges, és azon belül az egyes rádiószolgálatok nem egyforma hatékonysággal használják a rendelkezésre álló erőforrást. Adott helyen és adott időpontban, az elsődleges rádiószolgálatok által kisebb hatékonysággal használt spektrumot hasznosítja a CR.

A CR-t végeredményben úgy tekinthetjük, mint a szoftver vezérelt rádió (Sofware Defined Radio SDR) platformján kifejlesztett, olyanfajta teljesen újra konfigurálható adó/vevő berendezés, amelyik automatikusan változtatja paramétereit a hálózati körülmények és a felhasználói igények szerint. A hálózatokban és a hozzájuk csatlakozó végberendezésekben megfelelő intelligenciával rendelkező számítógépek figyelik a felhasználó szolgáltatás iránti igényét és a rendelkezésre álló rádiós erőforrásokat, majd a számítógép - számítógép kommunikáció eredményeképpen biztosítják a hozzáférést a rádió spektrumhoz. Ma a CR alkalmazási és fejlesztési kérdései, elsősorban a TV sávokra irányulnak.

A szoftver vezérelt rádió és a cognitive radio rendszer specifikációs meghatározását, az ITU-R SM.2152 Jelentése tartalmazza. [Report ITU-R SM.2152; Definitions of Software Defined Radio (SDR) and Cognitive Radio System (CRS)]. A CRS alkalmazására az IMT-ben (Internatinal Mobile System), az ITU-R M.2242 Jelentése tartalmazza a specifikációt. (Report ITU-R M.2242; Cognitive radio systems specific for International Mobile Telecommunications systems)

A CEPT ECC-ben a szabványosítási munka 2009-ben kezdődött az SE43 projekt keretében. A munkacsoport - az UHF TV sáv (470 – 790 MHz) fehér foltjaiban, a TV adók által ellátatlan területeken - a CR alkalmazásának műszaki specifikációját és üzemeltetési követelményeit dolgozza ki. A WRC-12-ig a következő lényegesebb feladatok elvégzése volt a cél: A CRS alkalmazások meghatározása – a spektrum használat felülvizsgálata; A CRS alkalmazásokra megvalósítási tanulmány készítése; A CRS alkalmazások részére a sáv meghatározása és a szabályozása; A jelenlegi szabályozással kapcsolatos ütközések felderítése.

Az ECC 159. Jelentése (ECC Report 159; Technical and operational requirements for the possible operation of cognitive radio systems the „white spaces” of the frequency band 470-790 MHz) igen részletes analízist tartalmaz a CRS alkalmazására a 470-790 MHz sáv fehér foltjaiban. Alapvető követelmény és megoldandó feladat, a sávban jelenleg üzemelő szolgáltatások (incumbent radio services) védelme. Az elemzés alapjául a CEPT 24. Jelentése szolgált, amely meghatározta a fehér folt berendezései (White Space Devices WSD) lehetséges fejlesztési irányait, WSD-k esetén a hiányzó rendszerjellemzőket, és számos további megfontolást tartalmaz, pl. az OFDM technológia alkalmazásáról.

Az ECC 159. Jelentése, a szóbajöhető berendezés kategóriákat összefoglalja, a cognitive technikát használó WSD-k fejlesztési lehetőségeit elemzi annak érdekében, hogy a meglévő rádiószolgálatok védelme biztosított legyen.

A CR technológia részletesebb ismeretére tehetsz szert, ha a Kapcsolódó weboldalon megkeresed a Cognitive Radio-t.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra