Hallott már a DMR-ről?
2011-03-10 16:00:00
Analóg diszpécser rádió, analóg trönkölt rádió (pl. MPT 1327) gazdaságtalan spektrum használatát, adatátviteli és titkosítási képességének hiányosságát a digitális rádiók váltották fel a ’90-es évek első felétől.
(Forrás: DMR Association)


Az első nagy áttörést a TETRA MoU aláírása 1994-ben, majd ’95-ben az ETSI első TETRA szabványainak jóváhagyása jelentette. A TETRA Association tíz éves „magánya” után, 2005-ben alakult meg a DMR - MOU Association, a vezető PMR (privát mobil rádió) gyártók elhatározásából. A DMR-MOU Association nyitott, és bármely szervezet vagy magánszemély tagja lehet. A DMR Association kapcsolatot tart a szabályozó, a kereskedő és a szabványosítási szervezetekkel, ezen belül támogatja az ETSI DMR szabványosítási munkáját.

A DMR szabványok kidolgozásának elsődleges célja, hogy a 12,5 kHz (helyenként 6,25 kHz) csatornaosztású analóg rendszerek minél símább digitális migrációját segítse elő!

Ezt szem előtt tartva látható, hogy a DMR (Digital Mobile Radio) széles piaci kínálattal rendelkezik, felöleli a magán vagy egyszerű ipari alkalmazásokoktól kezdve egészen a veszélyhelyzeti kommunikációs igények kielégítését. Utóbbi kategóriába tartoznak a szállítmányozó, az építő, a gyártó és a magán biztonsági alkalmazások. A piaci igények szerint a DMR-nek három különböző szintű alkalmazása van: kis hatótávolságú üzleti-, hagyományos- és a trönkölt rádió. A három szint ETSI azonosítója: DMR Tier I, DMR Tier II, DMR Tier III.

Kis hatótávolságú üzleti rádió
fő jellemzője, hogy az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve van. A rádiófrekvenciás kimenő teljesítménye maximum 0,5 Watt. A rádióberendezés csak beépített antennával használható, tilos külső állandó telepítésű antennához csatlakoztatni, ismétlő vagy átjátszó állomás alkalmazása tilos, és hasonló módon tilos a távbeszélő hálózathoz csatlakoztatni. Tipikusan kis ellátási területen belüli rádió kommunikációra használható, pl. egy gyártelepen, egy építkezésen, stb. Lehetséges hívásformák: egyedi, csoport és körözvény. Például Magyarországon polgári célra a digitális PMR 446 rádiók, a vonatkozó miniszteri rendelet szerint a 446,1 MHz – 446,2 MHz frekvencia sávban üzemeltethetők 6,25 kHz vagy 12,5 kHz csatornaosztással.

A hagyományos DMR
jellemzője, hogy csak engedély alapján üzemeltethető. A rádióhálózatban engedély alapján nagy rádiófrekvenciás teljesítmény használható, és mind mobil, mind kézi hordozható berendezés alkalmazható. Általában az üzemi frekvencia sávja a 66 MHz – 960 MHz tartományon belül kijelölt sávrész. Magyarországon a RAT (Rádió Alkalmazási Táblázat) szerint a 140 – 160 MHz tartományon belül vannak kijelölve frekvencia sávok az engedély köteles DMR Tier II részére. Az ETSI szabvány szerint (és az EU harmonizációs követelményeknek megfelelően) a csatorna osztása 12,5 kHz, amelyen belül két TDMA időrés áll rendelkezésre. Egy csatornán belül a két időrés lehetővé teszi a duplex üzemet, mert az egyik időrés a felmenő, míg a másik időrés a lemenő ági kommunikációt szolgáljhatja ki. Lehetséges hívásformák a DMR Tier II -ben: egyedi, csoport és körözvény. A rádió rendszer a kíváló minőségű hang kommunikáción felül IP alapú adatszolgáltatással is rendelkezik.

Trönkölt DMR
csak engedély alapján üzemeltethető, az üzemi frekvencia sávja a 66 MHz – 960 MHz tartományon belül kijelölt sávrész. Az ETSI szabvány szerint a csatorna osztása 12,5 kHz, amelyen belül két TDMA időrés áll rendelkezésre. A DMR Tier III támogatja a beszéd és a rövid-üzenet szolgáltatást, a státusz üzenet átvitelére 128 karakter, a rövid üzenet átvitelre maximum 288 bit áll rendelkezésre. A DMR Tier III ezen felül támogatja a csomagkapcsolt adatszolgáltatás különböző formáit is, pl. támogatja az IPv4-t és az IPv6-t.

Visszalépés az előző oldalra