Európai együttműködés a megbízható rádió kommunikációért
2011-03-21 16:00:00
Bár a TETRA Európai szabvány, ez nemzetközi együttműködést tenne lehetővé, a gyakorlat azt mutatja, hogy csak kevés esetben valósul meg ez az együttműködés. A Rendőrségi Együttműködés Európai konzultációs programja változást követel ezen a téren, a rádió szakértői csoportnak ajánlást kell kidolgoznia az együttműködésre vonatkozóan. Az írás, az ISI és a hosszú-távú mobil adatkommunikáció jelenlegi helyzetét tekinti át.
(Forrás: TETRA Association)


Az EK Rendőrségi Együttműködési Munkacsoport (EU Police Cooperation Working Group PCWG) 2009. októberi Stockholmban tartott ülésein (megjegyzendő, hogy Svédország ebben az időszakban volt az EK Elnöke), a résztvevő mintegy húsz ország képviselői egyetértettek abban, hogy a mobil szélessávú alkalmazások iránti igény a jövőben erősödni fog. Véleményeltérés a résztvevők között, csupán az igény felfutásának gyorsaságában, várható idő távlatában volt. A résztvevők abban viszont egyetértettek, hogy az igények kielégítése érdekében erre a célra kijelölt frekvenciákra van szükség, és mert a frekvencia biztosítás egy lassú – öt/tíz éves – folyamat, a munkát azonnal el kell kezdeni.

A résztvevők Stockholmban is tárgyaltak a határon túl nyúló kommunikáció középtávú terveiről, azonban a követendő utat a korábbi francia EK Elnökség alatt fogalmazták meg. A francia elnökség alatt két Tanács Ajánlás tervezetet - egy közép és egy hosszútávú – készítettek el. A középtávú abból a következtetésből indult ki, hogy az országoknak több figyelmet kell fordítaniuk a hálózatok összekapcsolására, annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kommunikáció megvalósuljon. Fel kell gyorsítani az Ajánlások kidolgozását, hogy megvalósuljon a TETRA-TETRA közötti ISI prototípusa, megoldást kell találni a TETRAPOL-TETRAPOL ISI-re, és a TETRA-TETRAPOL ISI-re, és mindehhez anyagi támogatást kell kérni az EK-tól.

A hosszú-távú terv abból a következtetésből indult ki, hogy a mobil adatkommunikáció minden területen nőni fog a jövőben, így a veszélyhelyzeti kommunikáció esetén is. A magán hálózatok – PMR/PAMR hálózatok – kevésbé alkalmasak a veszélyhelyzeti kommunikációs alkalmazásra, ezért Európában egy harmonizált megoldásra van szükség, ami magába foglalja a harmonizált műszaki megoldást és a harmonizált frekvencia sáv kijelölését.

További részleteket lásd a kapcsolódó weboldalon.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra