TETRA és a hálózatok közötti interfész
2011-03-17 16:00:00
A GSM és a többi cellás technológia gyakorlatilag megvalósította a mozgás teljes szabadságát a kommunikációban. A veszélyhelyzeti mobil kommunikációra fejlesztett cellás rendszerek – mint például a TETRA – a föld több mint száz országában üzemelnek. Kifejezett szándék és igény, hogy a készenléti szervek kommunikációja is a határok között átjárható és együttműködő legyen.
(Forrás: A White Paper produced by the TETRA Association)


A TETRA Association Fehér Könyve (Publikálva: 2010. augusztus) a felhasználóknak készült és az ISI státuszának bemutatásán keresztül arra a kérdésre keresi a választ, hogy az ISI-t a gyártók teljes mértékben vagy részben tudják-e szállítani.

A tanulmány leszögezi, hogy a szabványosítási munka során, az ISI kidolgozása kissé háttérbe szorult, fontosabb volt pl. a rádiós interfész, vagy a DMO specifikálása, mint a hálózatok együttműködését biztosító ISI-vel foglalkozni (Inter System Interface – ISI). Két fajta, két típusú ISI-ről beszélhetünk. Az egyik, amikor a szomszédos országok hálózatainak összekapcsolásával, az országok közötti átjárhatóságot biztosítjuk, míg a másik esetben egy országon belül telepített különböző szállítók infrastruktúráját kell összekapcsolni, az egységes országos hálózat kialakítása érdekében.

A Fehér Könyv bemutatja az országok közötti hálózat összekapcsolási igény jelentkezését, az első három ország részvételével folytatott kísérlet tapasztalatait, illetve kitér a kísérlet 2008-as bővítésre. Foglalkozik a szabványosítási, a műszaki, az üzemeltetési stb. területeken megoldandó követelményekkel, ide sorolva a kormányok teendőit is. A Fehér Könyv az eddigi eredményeket összegezve leszögezi, hogy országok közötti teljes körű TETRA átjárhatóság még nincs, de a veszélyhelyzetek kezelése ki fogja kényszeríteni ennek a megoldását.

A Fehér Könyv olvasható a Kapcsolódó weboldalon és keresd a következő címet

TETRA and the Inter System Interface (ISI)

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra