NMHH - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2011-09-15 16:00:00
Az NMHH-t a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. Törvény 1. § (2) bekezdésnek megfelelően az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 9. § hozta létre autonóm államigazgatási szervként.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egységesen látja el a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság, továbbá a jogelőd Országos Rádió és Televízió Testület feladat és hatásköreit. A Hatóság biztosítja a média, az elektronikus hírközlési, a postai és az informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Felügyeli a tisztességes és hatékony piaci verseny kialakítását, a szolgáltatók jogkövető magatartását. Az NMHH részt vesz az elektronikus hírközléshez, a postához és az informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában.

Az NMHH ellátja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben meghatározott tevékenységeket, többek között gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat. A Hatóság szervezeti felépítésén belül, a polgári frekvenciagazdálkodáshoz tartozó feladatokat, a Frekvencia és azonosító gazdálkodási főosztály látja el.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra