TETRA Association
2011-09-13 16:00:00
A TETRA MoU-t (Memorandum of Understanding) - mai nevén TETRA Association - 1994. december 1.-én alapították. A TETRA MOU fórumot teremtett a témában érdekelt felhasználók, gyártók, alkalmazásfejlesztők, integrátorok, üzemeltetők, mérő laboratóriumok és a távközlési hatóságok részére. A TETRA Associationnak ma, az öt földrészről több mint 160 szervezet a tagja.

A TETRA Association célja, hogy fórumot teremtsen a TETRA iránt érdeklődők részére annak érdekében, hogy segítse a szabványok alkalmazását, és támogassa azokat a törekvéseket, hogy a TETRA rendelkezésére álló spektrum bővítésre kerüljön. Az Association tagjai az 1994. évi MoU-t, a 2006. évi Közgyűlésükön felülvizsgálták és aktualizálták az újabb igények és követelmények szerint. A TETRA Association Memorandum of Understanding a szervezet honlapjáról letölthető (MoU_Oct06.pdf).

Ez, a 2006. október 18.-i MoU, pontosított, átfogalmazott és meghatározott új célokat is, például:

A frekvencia spektrummal kapcsolatos korábbi cél az volt, hogy „Támogatni azt a kezdeményezést, hogy a TETRA részére további frekvencia spektrum kerüljön kijelölésre a Kereskedelmi Beszéd és Adat (V+D), valamint a PDO szolgáltatások céljára. Ez a kezdeményezés elsődleges a 870 - 888 MHz-es sávra fókuszál, amely egybevág az ERO tevékenységével.” Az új cél csak azt tartalmazza, hogy „Támogatja azokat a kezdeményezéseket, hogy álljon a TETRA rendelkezésére további frekvencia spektrum.”

A TETRA logóval kapcsolatban a korábbi cél az volt, hogy „Kialakítani azt a hitelesítő márka-jelzést, amely egyértelműen azonosítja mindazon berendezéseket, amelyek megfelelnek a TETRA szabványnak. A márkajel alkalmas módon védve lesz és az MoU-t aláírók közös tulajdonát fogja képezni.” Az új megfogalmazás szerinti cél, hogy „Védeni a TETRA márka-jelzést, amely az MoU-t aláírók közös tulajdonát képezi.”

Új célként tartalmazza a 2006. évi MoU, hogy „Követni és támogatni más technológiákat és technológiakezdeményezéseket, amelyek nyitottak a több-szállítós alkalmazásra, kiegészítik a TETRA-t, valamint támogatják és alkalmasak a PMR/PAMR felhasználói igények kielégítésére.”

A TETRA Association honlapján tájékoztatás olvasható a csatlakozás módjáról és feltételeiről, de megtalálható az Association működését leíró szabályzat (Articles of Association Articles of Association 2011.pdf ), valamint a tagsággal együtt járó, és legutóbb 2008. január 1.-től érvényes tagdíjak is.

Kapcsolódó weboldal
Visszalépés az előző oldalra