2015. évi LXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2015-06-11 18:10:00
1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület
között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
Bővebben
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
2012-11-22 12:00:00
Az Országgyűlés az élet és az anyagi javak védelmének, az alapvető szolgáltatások biztosítása folyamatosságának érdekében a következő törvényt alkotja.
Bővebben
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
2012-04-21 12:00:00
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Bővebben
1324/2011 (IX. 22.) Korm. határozat a Kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
2011-09-22 12:00:00
A Kormány a rendkívüli eseményekről történő gyors, hatékony és hiteles tájékoztatás érdekeit szem előtt tartva, a Kormány tájékoztatása érdekében az alábbiakat határozza meg.
Bővebben
1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat az ESR feladatokról
2011-09-12 12:00:00
A Kormány az Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokat áttekintette és meghatározta a feladatokat, kijelölte a végrehajtásért felelősöket.
Bővebben
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
2011-09-06 12:00:00
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában, valamint – a 633. § tekintetében – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) és – a 633. § tekintetében – u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Bővebben
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
2010-03-31 12:00:00

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím esetében
a 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–18. § esetében
a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben
Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) 25. számú Ajánlása
2008-06-01 12:00:00
A Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) című ajánlássorozat fő célja, hogy biztonságos informatikai rendszerek kialakítását és fenntartását segítse elő.
Bővebben
2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról
2008-04-30 12:00:00
A Kormány a Kritikus Infrastruktúra Védelem Európai Programjára tekintettel, a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó kritikus infrastruktúra védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalásáról, ágazatközi összehangolásáról a következő határozatot hozza:
Bővebben