2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról
2008-04-30 12:00:00
A Kormány a Kritikus Infrastruktúra Védelem Európai Programjára tekintettel, a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó kritikus infrastruktúra védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalásáról, ágazatközi összehangolásáról a következő határozatot hozza:

A Kormány

1. a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatára elfogadja a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelméhez kapcsolódó további konzultációk alapjául a nemzeti programról szóló Zöld Könyvet, és azt a határozat 1. mellékleteként közzéteszi;

2.3 elrendeli a Zöld Könyvben foglaltak alapján ágazati konzultációk lefolytatását a hazai infrastruktúra elemeinek üzemeltetőivel és tulajdonosaival a 2. mellékletében meghatározott szektorfelosztás szerint;

Felelős: önkormányzati miniszter, egészségügyi miniszter, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, honvédelmi miniszter, igazságügyi és rendészeti miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, pénzügyminiszter, infokommunikációért felelős kormánybiztos, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató

Határidő: 2009. május 31.

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra