2/2005. (II. 1.) HM rendelet a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolásáról
2005-02-01 12:00:00
A nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolását, az alapvető követelmények alkalmazásának módját és a forgalomba hozatal feltételeit a honvédelmi miniszter – az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben – rendeletben szabályozta.

1. § (1) A rendelet hatálya azon rádióberendezések (ideértve a rádiós végberendezéseket is) megfelelőségének igazolására, a rájuk vonatkozó alapvető követelmények alkalmazásának módjára, forgalomba hozatalára és ellenőrzésére terjed ki, amelyek a) alkalmazásának körülményei vagy konstrukciója államtitkot képez, b) kizárólag haditechnikai célra készültek, c) az a) és b) pontokban foglaltakon kívül kizárólag nem polgári célú frekvenciát vagy frekvenciasávot használnak. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó – a Kr. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott – szervekre, szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók), b) azon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre, akik nem polgári célú frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések gyártása, forgalomba hozatala, megfelelőség igazolása, üzembe helyezése vonatkozásában járnak el, c) az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokat ellátó Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalra (a továbbiakban: hatóság). ...

A Rendelet a Magyar Közlöny honlapjáról letölthető

Visszalépés az előző oldalra