2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
2013-01-07 12:00:00
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) „Polgári” és „Közös” oszlopában feltüntetett, kijelölt kategóriájú frekvenciasávokra és az ezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamint frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési, rádiócsillagászati célból igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: polgári frekvenciagazdálkodó hatóság)

terjed ki.

(2) Az R. alapján kijelölt frekvenciát használó és a nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigáció szolgálat rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (a továbbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre – frekvenciasávtól függetlenül – a 8. §-ban meghatározott feltételek érvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

 

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra