1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
2013-01-07 12:00:00
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 11., 12. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Fr.) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata „Nem polgári” (E) és „Közös” (G) oszlopában feltüntetett kijelölt kategóriájú frekvenciákra vagy frekvenciasávokra, valamint az ezeken a frekvenciákon vagy frekvenciasávokon működő rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok sávhasználati szabályaira, beleértve rádióállomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek (a továbbiakban együtt: rádiórendszerek) frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, a frekvenciaelosztás módját, a frekvenciahasználat egyedi engedélyezéstől eltérő eseteit, a rádiórendszerek üzemben tartásával kapcsolatos műszaki jellemzőket és használati feltételeket.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendeletben meghatározott szervre, szervezetre (a továbbiakban: felhasználó),

b) azon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre, aki vagy amely nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó,

ba) rádióberendezés bejelentését, belföldi forgalomba hozatalát végzi,

bb) rádióberendezés, rádiórendszer tervezése, telepítése, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodást érintő hatósági ügy vonatkozásában a felhasználóval kapcsolatban áll,

c) e rendeletben meghatározott hatósági feladat- és hatásköröket ellátó Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra (a továbbiakban: KFGH).

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra