346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról
2004-12-22 12:00:00
A frekvenciasávok felosztása, illetve a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (FNFT) rendszerébe – a táblázatba, a lábjegyzetekbe és a mellékletekbe – való beírás meghatározza egy rádiószolgálat működési kereteit nemzetközi és nemzeti környezetben.

1. § (1) A rendelet hatálya az 1000 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás tartomány rádiószolgálatok közötti, valamint polgári, nem polgári és közös felhasználás céljára történő felosztására, továbbá az egyes rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávok megnyitására, bezárására, kiürítésére és használhatóságára vonatkozó feltételek meghatározására terjed ki. (2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza. ...

A Rendelet a Magyar Közlöny honlapjáról letölthető

Visszalépés az előző oldalra