279/2001. (XII. 23.) Korm rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről
2001-12-23 12:00:00
A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság látja el.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre, valamint a nem polgári célú rádióállomások, rádióhálózatok (a továbbiakban együtt: rádiótávközlő rendszerek) telepítésére és üzemben tartására, valamint a nem polgári célú rádióberendezések belföldi forgalomba hozatalára. (2) A rendelet hatálya kiterjed a honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Rendészeti Hálózat és a kormányzat rádiótávközlő rendszerei, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók). ...

A Rendelet a Magyar Közlöny honlapjáról letölthető

Visszalépés az előző oldalra