29/2005. (VII. 27.) HM rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól
2005-07-27 12:00:00
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásait, és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályait a honvédelmi miniszter – az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben – rendeletben szabályozta.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás területén a) a frekvenciakijelölési eljárásra; b) a rádióengedélyezési eljárásra; c) az ellenőrzésre; d) a rádió-mérőszolgálati és a rádiózavar-elhárítási tevékenységre; e) az adatszolgáltatás rendjére; f) a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályaira. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó – az R. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott – szervekre, szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók), b) azon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: vállalkozó), akik nem polgári célú frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések (a továbbiakban: berendezés), rádióállomás (a továbbiakban: állomás), rádiótávközlő hálózat (a továbbiakban: hálózat), rádió-távközlő rendszer (a továbbiakban: rendszer) tervezése, telepítése, üzembe helyezése, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodást érintő, a rendelet hatálya alá tartozó ügy vonatkozásában a felhasználókkal kapcsolatban állnak; c) e rendeletben meghatározott hatósági feladatokat ellátó Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalra (a továbbiakban: hatóság). ...

<a cgi_bin="" class="cikk-bovebben-nyitolap" docid="93730.131001" "="" href="http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93730.131001" http:="" njt.hu="" target="_blank data-cke-saved-href=">A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra