276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről
2006-12-23 12:00:00
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok keretében a KEKKH ellátja – a szervezeti egységeként működő Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság útján – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló kormányrendeletben megállapított feladatokat.


1. § A Kormány az elektronikus közszolgáltatásokhoz, valamint egyes központi közigazgatási nyilvántartási rendszerekhez kapcsolódó adatkezelési és hatósági feladatok ellátására, azok fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására létrehozza a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH). ...

 

A Rendelet a Magyar Közlöny honlapjáról letölthető

Visszalépés az előző oldalra