212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
2010-07-01 12:00:00
A Kormány rendeletben szabályozta a Kormány tagjainak feladat és hatáskörét. Ezen belül a 84. § a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalta, és a miniszter a Kormány nevében gyakorolja többek között:

j) informatika,
k) közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása,
l) elektronikus hírközlés

szakterületek irányítását.


(1) A Miniszterelnök általános helyettese felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt. (2) A Miniszterelnök általános helyettese közreműködik közigazgatási és igazságügyi miniszternek az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában. (3) A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége körében a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát, ...

A Rendelet a Magyar Közlöny honlapjáról letölthető

Visszalépés az előző oldalra