1032/2007. (V. 15.) Korm. határozat az egységes digitális rádió-távközlő rendszer (EDR) folyamatos működtetéséhez kapcsolódó feladatokról
2007-05-15 12:00:00
A Kormány az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszerről szóló rendeletével összefüggésben a következő határozatot hozta:

1. a)1 A 2008–2015. évi költségvetések tervezése során az EDR szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó központi, a rendszer alapszolgáltatásai fenntartásához kapcsolódó díjakat, illetve a központosított közbeszerzésből központilag biztosított bérelt készülékek bérleti díját egy összegben, a Miniszterelnökség fejezetben kell megtervezni.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, infokommunikációért felelős kormánybiztos, pénzügyminiszter

Határidő: évente a költségvetési törvény előkészítéséhez igazodóan

b) A többletkészülékek beszerzésére, a nem standard, azaz a szolgáltatói szerződésben nem szereplő szolgáltatások biztosítására a szolgáltatási díjak fedezetét a felhasználó szervezetek költségvetésében kell megtervezni.

Felelős: érintett miniszterek, pénzügyminiszter

Határidő: évente a költségvetési törvény előkészítéséhez igazodóan

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra