161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
2010-05-06 12:00:00

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím esetében
a 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–18. § esetében
a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Látogatás: telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személy részéről egy másik telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet felkeresése a minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó és a minősített adat megismerésével járó tárgyalás, egyeztetés céljából.

2. Minősített szerződés: bármely nemzeti, vagy külföldi minősített adat keletkeztetését, továbbá megismerését igénylő vagy minősített adatokat tartalmazó szerződés.

3. Nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § m) pontja vagy 7. § m) pontja alapján a gazdálkodó szervezet cégellenőrzését végző nemzetbiztonsági szolgálat.

4. Projekt minősítési jegyzék: a minősített szerződés végrehajtása során keletkező adatok minősítését segítő útmutató, a védendő tárgykörök és ezek lehetséges minősítésének meghatározásával.

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra