90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
2010-03-26 12:00:00
A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

...

a 69. § (18) bekezdése tekintetében

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektronikai tárgyvédelem: olyan elektronikai jelzőrendszer, amely éles üzemmódban felügyeli a biztonsági területen elhelyezett biztonsági tárolót, jelzi az illetéktelen nyitási, zárási és áttörési kísérletet,

2. elektronikai térvédelem: olyan elektronikai jelzőrendszer, amely éles üzemmódban felügyeli a biztonsági terület belső terét, jelez mindennemű mozgást,

3. reagáló erő: a fizikai biztonság érdekében elrendelt intézkedéseket végrehajtó személyzet, így az őrök, az ügyeleti szolgálatot adó, a távfelügyeletet ellátó és a biztonsági rendszert működtető személyek,

4. rendezvény: alkalmi, széles körű, időszakos összejövetel, előre megszervezett formában.

 

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra