1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról
1989-01-24 12:00:00
Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében — összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseivel, valamint az Európai Uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelés figyelembevételével, alkotta meg az egyesülési jogról szóló törvényt.
Bővebben