A Professzionális Távközlésért Magyarországi Egyesület (TETRA FORUM HUNGARY Egyesület) alapítása


A TETRA Association világszervezet, így lokális területre vonatkozó kérdések tárgyalására, összefogására kevésbé alkalmas. A TETRA MOU ebből kiindulva lehetővé tette TETRA Fórumok alapítását, amelyek tagjai lehetnek a TETRA Associationnak. Jelenleg a TETRA Associationnak 7 Regionális Forum a tagja van, közte a TETRA FORUM HUNGARY Egyesület.

 A professzionális digitális TETRA rendszer fejlesztésében, elterjesztésében érdekelt 16 magyar szakember 2003. december 8.-i alakuló közgyűlésen döntött a TETRA FORUM HUNGARY Egyesület megalapításáról. Az egyesület szervezése és működése megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény követelményeinek is.

 Az alapítók és így az Egyesület célja, a TETRA technológia Magyarországi megismertetésének, elterjesztésének segítése, az érdeklődők tájékoztatása, nemzetközi szervezetekkel a kapcsolattartás. Az Egyesületi célok megvalósítása érdekében, szakmai találkozókat és kiállításokat szervez, a TETRA technológiával kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolásához konzultációt biztosít. A TFH Egyesület tevékenységét részletesen tartalmazza az alakuló közgyűlésen elfogadott Alapszabály.

  A TFH Egyesület nonprofit szervezet, gazdálkodását a tagdíjak és a támogatók által felajánlott összegek fedezik.

 Az Egyesület operatív irányítását az 5 fős Elnökség látja el.

 Az Egyesület tagjai természetes és jogi személyek. Az alapítás óta eltelt időben tovább bővült a tagság létszáma, ma az Egyesület tagjai körében a TETRA technológia majd minden ágazatának képviselője megtalálható. Az Egyesületi tagok sorában fejlesztők, gyártók, szolgáltató, üzemeltető, valamint szakértők és tanácsadók találhatók.

 A TFH Egyesület nyitott, új tagjelölt írásbeli jelentkezése esetén a felvételről az Elnökség dönt.
A Jelentkezési lap a honlapról letölthető.Visszalépés az előző oldalra